Taryfa 2023-2026

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Sierakowicach


informuje, iż od dnia 20 lipca 2023 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE  oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie decyzji nr GD.RZT.70.50.2023.J.M.8 z dnia 23 czerwca 2023 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.wodypolskie.bip.gov.pl dnia 13 lipca 2023 roku , będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość stawek i opłat podano w załączniku:

DECYZJA nr GD.RZT.70.50.2023.JM.8 z dnia 23 czerwca 2023 roku 

Uchwała Rady Gminy Sierakowice nr LVI/781/23 z dnia 18.07.2023 o DOPŁATACH

Uchwała Rady Gminy Sulęczyno nr LXIII/398/2023 z dnia 03.08.2023 o DOPŁATACH