Struktura Organizacyjna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. jest własnością Gminy Sierakowice oraz Gminy Sulęczyno. Zgromadzeniem wspólników są prawni reprezentanci obu gmin tj. Wójtowie Gmin. 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowym w strukturze organizacyjnej wyodrębnia się także Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza PWiK Sp. z.o.o. składa się z czterech osób: jednego reprezentanta Gminy Sulęczyno oraz trzech reprezentantów Gminy Sierakowice. 

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu - Tomasza Zdanowicza oraz Członka Zarządu Karoliny Krefta. Struktura organizacyjna spółki jest dostosowana do potrzeb związanych ze specyfiką działalności Przedsiębiorstwa.

pliki/pwik/artykuly/schemat_organizacyjny.jpg