Cennik pozostałych usług technicznych obowiązujący od 21.09.2020 r.

 

1.    Usługi techniczne

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

50,00

2.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego

50,00

3.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

100,00

4.

Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury100,00

 

 

2.    Odbiory

Lp.

Rodzaj usługi

 Cena netto [zł]

1.Odbiór wodomierza - podlicznika60,00
2.Odbiór wodomierza - podlicznika wraz z montażem150,00
3.Odbiór wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy - wraz z montażem200,00

 

 

3.      Pozostałe usługi

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.Czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym WUKO - za godzinę pracy150,00

2.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego dłużnikom

200,00

3.

Pozostałe usługi nie wymienione w niniejszym cenniku

według kosztorysu

indywidualnego

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %