Taryfa 2021-2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Sierakowicach


informuje, iż od dnia 24 kwietnia 2021 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE  oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie decyzji nr GD.RZT.70.74.167.2021/D.KR z dnia 26 marca 2021 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.wodypolskie.bip.gov.pl dnia 16 kwietnia 2021 roku , będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość stawek i opłat podano w załączniku:

DECYZJA nr GD.RZT.70.74.167.2021/D.KR z dnia 26 marca 2021 roku 

UCHWAŁA RADY GMINY SIERAKOWICE nr XXVI/370/21 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie DOPŁAT 

UCHWAŁA RADY GMINY SULĘCZYNO nr XXXIII/210/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie DOPŁAT