Jak zapłacić za zużytą wodę i ścieki ?

Należność za zużytą wodę i ścieki można uregulować: 

1. Bezpośrednio u inkiasenta po wystawieniu przez niego faktury.

Inkasentami upoważnionymi do wystawiania faktur i pobierania należności w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliacji Sp. zo.o. w Sierakowicach są Andrzej Duszkiewicz oraz Ryszard Bulczak.

2. W kasie Przedsiębiorstwa w Sierakowicach przy ul. Kartuskiej 12 w godzinach pracy biura tj.

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 16.00

piątek 7.30 -15.00

3. Na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa

w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach nr: 13 8324 0001 0000 1397 2000 0010