Cennik pozostałych usług technicznych obowiązujący od 21.09.2020 r.

 

1.    Usługi techniczne

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

50,00

2.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego

50,00

3.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

100,00

4.

Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury 100,00

 

 

2.    Odbiory

Lp.

Rodzaj usługi

 Cena netto [zł]

1. Odbiór wodomierza - podlicznika 60,00
2. Odbiór wodomierza - podlicznika wraz z montażem 150,00
3. Odbiór wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy - wraz z montażem 200,00

 

 

3.      Pozostałe usługi

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym WUKO - za godzinę pracy 150,00

2.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego dłużnikom

200,00

3.

Pozostałe usługi nie wymienione w niniejszym cenniku

według kosztorysu

indywidualnego

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %