Cennik pozostałych usług technicznych obowiązujący od 1.03.2018 r.

 

1.    Usługi techniczne

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej

50,00

2.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej

50,00

3.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

100,00

4.

Wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

30,00

5.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

50,00

6.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego

50,00

7.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

100,00

8. Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury 100,00

 

 

2.    Odbiory

Lp.

Rodzaj usługi

 Cena netto [zł]

1.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

90,00

2.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

90,00

3.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

150,00

4. Odbiór wodomierza - podlicznika 60,00
5. Odbiór wodomierza - podlicznika wraz z montażem 150,00
6. Odbiór wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy - wraz z montażem 200,00

 

 

3.      Pozostałe usługi

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym WUKO - za godzinę pracy 150,00

2.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego dłużnikom

200,00

3.

Kontrola przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego

200,00

4.

Pozostałe usługi nie wymienione w niniejszym cenniku

według kosztorysu

indywidualnego

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %