Cennik pozostałych usług technicznych od 31.03.2010 r.

 

1.    Usługi techniczne

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej

40,00

2.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej

40,00

3.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

80,00

4.

Wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

20,00

5.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

30,00

6.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego

30,00

7.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

60,00

 

 

2.    Odbiory

Lp.

Rodzaj usługi

 Cena netto [zł]

1.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

80,00

2.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

80,00

3.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

130,00

 

 

3.      Pozostałe usługi

Lp

Rodzaj usługi

Cena netto [zł]

1.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego dłużnikom

200,00

2.

Kontrola przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego

200,00

3.

Pozostałe usługi nie wymienione w niniejszym cenniku

według kosztorysu

indywidualnego