„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice”.

pliki/pwik/artykuly/PROW/1.pngpliki/pwik/artykuly/PROW/2.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje operację pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno” mającą na celu „poprawę dostępu mieszkańców gmin Sierakowice i Sulęczyno do wysokiej jakości wody pitnej poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynikami realizacji projektu będzie:

- budowa 3,584 km sieci wodociągowej,

- przebudowa 5,546 sieci wodociągowej,

- modernizacja 1 stacji uzdatniania wody.