RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.12.2014, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 29.12.2014 r. Publikacja ogłoszenia

POIŚ/ZP/8/2014 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOWIDLINO, W MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE-SOSNOWA GÓRA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI MOJUSZ-ŁĄCZKI W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOME

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 22045423
9

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2014

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOWIDLINO, W MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE-SOSNOWA GÓRA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI MOJUSZ-ŁĄCZKI W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 22.12.2014
Dokument oglądany razy: 2782
Podlega Ustawie