RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.09.2013, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 05.09.2013 Publikacja ogłoszenia w Dz.UE

POIŚ/ZP/5/2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MO

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/5/2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA (etap IV cz. II) w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 03.09.2013
Dokument oglądany razy: 3047
Podlega Ustawie