RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2012, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 05.06.2012 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi na nie. Umieszczenie zmiany treści ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami.

ZP/5/2012 ZAKUP URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO NA PODWOZU SAMOCHODOWYM DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY – ZP/5/2012

Zakup urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
CPV:
34.11.40.00 -9 Pojazdy specjalne
34.14.45.00 -3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 175110-2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz realizowanych zamówień

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych


Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych


Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia


Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 28.05.2012
Dokument oglądany razy: 3027
Podlega Ustawie