RSS
A A A
SmodBIP

ZP/3/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – ZP/3/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

CPV:
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44163000-0 Rury i osprzęt

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 155594-2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 15.05.2012
Dokument oglądany razy: 12714
Podlega Ustawie