RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.07.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 03.08.2011 Umieszczenie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz SIWZ wraz z załącznikami

POIŚ/ZP/7/2011 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) – zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (et

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/7/2011

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) – zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 2
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-106578

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 29.07.2011
Dokument oglądany razy: 3596
Podlega Ustawie