Zakres Projektu

Projekt inwestycyjny obejmuje 21 zadań dotyczących przede wszystkim: budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno; przebudowy i rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie i budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sulęczyno.

 

W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie łącznie 165,87 km sieci kanalizacyjnej, która służyć będzie 15 056 osobom oraz 36,76 km sieci wodociągowej dla 1 776 osób. Większa część sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno znajduje się na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody.

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wymaga również rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zakładana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie. 

 

Jednocześnie inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sulęczyno, w miejscowościach: Augustowo, Amalka, Widna Góra, Podjazy, Sulęczyno, Kłodno, Żakowo.

 

Na terenie gminy Sierakowice inwestycja przebiegać będzie przez miejscowości: Pałubice, Kamienica Królewska, Załakowo, Łyśniewo, Migi, Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice, Paczewo, Tuchlino, Karwacja, Mojusz, Mojuszewska Huta, Szopa, Bącka Huta.

Na terenie Gminy Sulęczyno inwestycja przebiegać będzie przez miejscowości: Widna Góra, Podjazy, Amalka, Kłodno, Żakowo, Kistowo, Bielawki, Sulęczyno, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje kompleksową regulację w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej z terenu Aglomeracji Sierakowice, obejmującej obszar gmin Sierakowice i Sulęczyno.

 

Ze względu na skalę projektu podzielono projekt na kilka elementów, dla których osobno uzyskują decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zabudowy i decyzje o pozwoleniu na budowę. Sytuacja ta wynika z faktu, iż niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, z których każdy może samodzielnie funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W związku z powyższym projekt został podzielony na następujące elementy:

 

A. Gmina Sierakowice:

1. Oczyszczalnia ścieków;

2. Kanalizacja sanitarna:

- ciąg: Lemany – Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice;

- ciąg: Rębienica –Tuchlino;

- ciąg: Łyśniewo –Migi – Poręby – Sierakowice;

- ciąg: Kamienica Królewska, Załakowo – Pałubice;

- ciąg: Sierakowice -Paczewo –Bukowo;

- ciąg: Sierakowice - Sosnowa Góra – Wygoda – Karwacja – Mojusz;

- ciąg: Mojuszewska Huta – Szopa – Bącka Huta.

 

B. Gmina Sulęczyno:

. Oczyszczalnia ścieków;

2. Kanalizacja sanitarna:

- ciąg: Widna Góra – Podjazy – Amalka – Sulęczyno;

- ciąg: Borek - Bielawki – Żakowo – Kistowo – Sulęczyno;

- ciąg: Kłodno – Sulęczyno;

- ciąg: Mściszewice – Bukowa Góra – Żakowo – Węsiory oraz miejscowości Kistowo i Kłodno.

3. Sieć wodociągowa:

- ciąg: Augustowo – Amalka – Podjazy – Widna Góra wraz z budową hydroforni w miejscowości Widna Góra,

- ciąg: Sulęczyno – Kłodno,

- ciąg: Podjazy – Żakowo.