Kontrakty

Kontrakt 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Lemany- Gowidlino- Puzdrowo- Sierakowice)

Kontrakt 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo- Migi- Poręby- Sierakowice)

Kontrakt 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Kamienica Królewska- Załakowo- Pałubice)

Kontrakt 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Sierakowice- Paczewo- Bukowo)

Kontrakt 5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Widna Góra- Podjazy- Amalka- Sulęczyno)

Kontrakt 6

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Sulęczyno zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno- „Osiedle za pocztą” i wsi Kłodno

Kontrakt 7

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Borek- Bielawki- Żakowo- Kistowo- Sulęczyno)

Kontrakt 8

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach

Kontrakt 9

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie

Kontrakt 10

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Sulęczyno na odcinku Mściszewice- Augustowo- Amalka i Widna Góra- Podjazy- Amalka wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Widna Góra

Kontrakt 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakowice-Sosonowa Góra-Wygoda-Karwacja-Mojusz oraz Mojuszewska Huta-Szopa-Bącka Huta
Kontrakt 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kistowo-Węsiory-Mściszewice-Bukowa Góra-Żakowo-Kłodno
Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach ul. Kartuska
Kontrakt 14 Budowa wodociągu w miejscowościach Sulęczyno-Kłodno
Kontrakt 15 Budowa wodociągu w miejscowościach Podjazy-Żakowo
Kontrakt 16 Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji (WUKO)
Kontrakt 17 Przebudowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Sierakowice ul.Mickiewicza
Kontrakt 18 Budowa wodociągu w miejscowościach Gowidlino, Mojusz-Łączki, Sosnowa Góra w gminie Sierakowice
Kontrakt 19 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lisie Jamy gmina Sierakowice
Kontrakt 20 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Sierakowicach wraz z budową zbiornika retencyjnego
Kontrakt 21 Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gowidlino, Szklana, Puzdrowo, Kamienica Królewska, Sulęczyno i Lisie Jamy

kontrakt 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Lemany- Gowidlino- Puzdrowo- Sierakowice)

Przedmiotem robót jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje,  budowa kolektorów tłocznych z jedenastoma sieciowymi i dwiema lokalnymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości: Lemany, Gowidlino i Puzdrowo oraz część Sierakowic (rejon ulic Słupskiej i Jeziornej).

W wyniku przeprowadzonych robót zostanie wybudowanych 44.49 km sieci kanalizacyjnej co pozwoli na przyłączenie do sieci  4427 odbiorców w tym mieszkańcy, turyści i podmioty gospodarcze wsi: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo i części Sierakowic.

Więcej...

kontrakt 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo- Migi- Poręby- Sierakowice)

kontrakt 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Kamienica Królewska- Załakowo- Pałubice)

kontrakt 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Sierakowice- Paczewo- Bukowo)

kontrakt 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Widna Góra- Podjazy- Amalka- Sulęczyno)

kontrakt 6 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Sulęczyno zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno- „Osiedle za pocztą” i wsi Kłodno

kontrakt 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Borek- Bielawki- Żakowo- Kistowo- Sulęczyno)

kontrakt 8 Rozbudowa czyszczalni ścieków w Sierakowicach

kontrakt 9 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie

kontrakt 10 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Sulęczyno na odcinku Mściszewice-Augustowo-Amalka i Widna Góra-Podjazy-Amalka wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Widna Góra

kontrakt 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakowice-Sosnowa Góra-Wygoda-Karwacja-Mojusz oraz Mojuszewska Huta-Szopa-Bącka Huta

kontrakt 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kistowo-Węsiory-Mściszewice-Bukowa Góra-Żakowo-Kłodno

kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach ul. Kartuska

kontrakt 14 Budowa wodociągu w miejscowościach Sulęczyno-Kłodno

kontrakt 15 Budowa wodociągu w miejscowościach Podjazy-Żakowo

kontrakt 20 Modernizacja i przebudowa Stacji uzdatniania wody w Sierakowicach

kontrakt 21 Modernizacja i przebudowa Stacji uzdatniania wody w Gowidlinie, Szklanej, Kamienicy Królewskiej, Puzdrowie, Lisich Jamach i Sulęczynie