To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 14.01.2010 z powodu:

błędny wpis

Rozstrzygnięcie postępowania POIS/ZP/3/09 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lemany-Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice w ramach projektu

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Lemany - Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 7 ofert.

WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 7
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy;
3) cena brutto: 9.121.940,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00.

Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 1

1) nazwa: HOCHTIEF Polska sp. z o.o.
2) siedziba i adres: ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa;
3) cena brutto: 18.910.000,00;
4) liczba otrzymanych punktów: 144,72.

Oferta nr 2
1) nazwa: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ;
2) siedziba i adres: ul. Ludwika Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin;
3) cena brutto: 17.547.418,97 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 155,94.

Oferta nr 3
1) nazwa: Hydrobudowa Gdańsk S.A. – Lider
2) siedziba i adres: ul. Ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk
       1) nazwa: Eltor S.A. - partner;
       2) siedziba i adres: ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tczew;
3) Cena brutto: 9.907.130,91 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 276,21.


Oferta nr 4
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. j.;
2) siedziba i adres: Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń;
3) cena brutto: 15.993.172,03 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 171,12

Oferta nr 5
1) nazwa: Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA sp. z o.o. - lider;
2) siedziba i adres: ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno;
      1) nawa: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. – partner;
       2) siedziba i adres: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin;
1) nazwa: DOMAR Kazimierz Domaracki
2) siedziba i adres: Tatów 3, 75-039 Biesiekierz;

3) cena brutto: 14.740.728,03 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 185,64.

Oferta nr 6 - odrzucona
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane
SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński - lider;
2) siedziba i adres: ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice;

1) nazwa: KORPOS sp. z o.o. - partner
2) siedziba i adres: ul. 3 Maja 24, 83-300 Kartuzy

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 14.01.2010
Dokument oglądany razy: 8902
Podlega Ustawie
8.12.2022 // pwik.sierakowice.pl/bip