POIŚ/ZP/5/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY - POIŚ/ZP/5/2011

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ dla m. Mściszewice-Augustowo-Amalka, Widna Góra-Podjazy-Amalka wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze w gminie Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 8040
Podlega Ustawie
10.08.2022 // pwik.sierakowice.pl/bip