Taryfy 2013-2014

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2013 roku na terenie GMIN SIERAKOWICE i SULĘCZYNO na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/338/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/200/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość stawek i opłat podano w załączniku:

OGŁOSZENIE


Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 12.07.2013
Podpisał: K. K.
Dokument z dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 3911
27.01.2022 // pwik.sierakowice.pl/bip