Podpisano umowę z wykonawcą hali do przetwarzania osadu ściekowego

25.03.2019 11:19

Szanowni Państwo

informujemy, iż  w bieżącym tygodniu rozpoczną się prace przy inwestycji pn. Budowa Instalacji do przeróbki osadów ściekowych w Sierakowicach. Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana w Urzędzie Gminy Sierakowice w dniu 21.03.2019 r. pomiędzy inwestorem Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach oraz Wykonawcą firmą ELWOZ Budownictwo Sp. z o.o. ze Szklanej. Umowę w imieniu PWiK w Sierakowicach podpisali Tomasz Zdanowicz – Prezes Zarządu oraz Karolina Krefta – Członek Zarządu, zaś w imieniu firmy ELWOZ Adam Julke – Prezes Zarządu. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również właściciel firmy ELWOZ Budownictwo Sp. z o.o. Pan Kazimierz Woźniak oraz przedstawiciel właściciela Przedsiębiorstwa – Gminy Sierakowice, Wójt Gminy Tadeusz Kobiela. Wartość podpisanej umowy wynosi 7 159 026,55  zł, z czego 63,63 % tej kwoty jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Podpisując umowę Wykonawca zobowiązał się, iż w terminie do 30.03.2020 r. wykona następujące zadania:

1.  Budowa hali technologicznej wraz z fundamentem silosu na wapno;

2. Budowa budynku socjalno–garażowego wraz z instalacją do ogrzewania budynku za pomocą pompy ciepła;

3. Zagospodarowanie terenu w tym: budowa drogi dojazdowej oraz place manewrowe i parkingi, zieleń trawnikowa, zieleń izolacyjna, ogrodzenie terenu wraz z bramą przesuwną zamykaną zdalnie;

4 Budowa przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Po wybudowaniu ww. infrastruktury będzie możliwe przeprowadzenie drugiej części  inwestycji, tj. zakup urządzeń oraz technologii do przeróbki osadu po ściekowego na nawóz organiczny.

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Sierakowicach w dniu 13.03.2018 r. podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice. Całkowity koszt, szeregu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedmiotowej umowy, wynosi 18 296 014,50 zł (netto), zaś dofinansowanie wynosi 11 663 709,24 zł

Tytułowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje realizację następujących zadań:

 1. Budowa 7,65 km sieci kanalizacji sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Sierakowice, Piekiełko, Puzdrowo, Żakowo, Sulęczyno;
 2. Budowa 0,41 km sieci wodociągowej w Sulęczynie  oraz przebudowa 11,15 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Sierakowice, Szklana, Widna Góra – Podjazy, Sulęczyno, Łyśniewo, Migi, Karczewko, Mściszewice;
 3. Budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych w Sierakowicach, w dwóch etapach:
  1. roboty budowlane w zakresie budowy budynków oraz zagospodarowania terenu;
  2. zakup i montaż instalacji do przeróbki osadów;
  3. Modernizacja sterowania komór tlenowej stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach;
  4. Zakup sprzętu na potrzeby instalacji do przeróbki osadów w postaci: ładowarki do osadów, samochodu do wożenia osadu z oczyszczalni do zakładu osadu,
  5. Zakup systemu GIS – służącego zarządzaniu sieciami wodno – kanalizacyjnymi.

Termin realizacji wszystkich ww. zadań w ramach umowy o dofinansowanie upływa z dniem 30.06.2020 r. 

 

Wróć

01.07.2019 11:55

KOMUNIKAT O STANIE WODY

KOMUNIKAT o stanie wody w wodociągu Kujaty

Więcej...

24.08.2018 09:09

INFORMACJA

TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE

Więcej...

09.08.2018 11:59

Evenio - Aplikacja dedykowana mieszkańcom i turystom