PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

01.01.2015 12:48

 Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuje, iż w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

 

-                     Sierakowice - Puzdrowo - Gowidlino-Lemany,

-                     Sierakowice -Paczewo-Bukowo,

-                     Kamienica Królewska-Pałubice,

-                     Tuchlino – Puzdrowo –Sierakowice,

-                     Łyśniewo- Migi- Poręby-Sierakowice,

-                     Sulęczyno-Kłodno,

 można wykonywać wewnętrzne instalacje kanalizacyjne w celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji.

 

Budowa sieci kanalizacyjnej została zrealizowana w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice”, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z powyższym informujemy, że przyłącze do kanalizacji sanitarnej należy wykonać na własny koszt oraz zgodnie z załączonymi warunkami wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że wykonaną instalację należy zgłosić do odbioru po ułożeniu rur, a przed zasypaniem wykopu. Pracownik PWiK Sp. z o.o.  w Sierakowicach dokona odbioru, sporządzi stosowny protokół  oraz dokona odczytu aktualnego stanu wodomierza głównego i przedstawi do podpisania umowę na odbiór ścieków.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 ze zm.), kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Zgłoszenie przyłącza do odbioru należy dokonać telefonicznie na nr 58/684-73-41w dni robocze, w godzinach od 800-1500.

pliki/pwik/artykuly/Wodociagi_plakat_druk.jpg

 

W załączniku zamieszczamy standardowe warunki techniczne na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 


Wróć

24.08.2018 09:09

INFORMACJA

TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE

Więcej...

09.08.2018 11:59

Evenio - Aplikacja dedykowana mieszkańcom i turystom

17.05.2018 11:23

INFORMACJA RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Więcej...