OGŁOSZENIE

13.08.2017 08:30

O G Ł O S Z E N I E 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuje, iż w związku z wyłączeniami prądu w wyniku nawałnicy, wystąpiły przerwy w dostawach wody, co mogło powodować okresowe zmętnienie wody lub zmianę jej koloru.

Dlatego też informujemy, iż w najbliższych dniach wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia oraz przygotowywania potraw, należy stosować wyłącznie po przegotowaniu.

 

Prezes Zarządu

Tomasz Zdanowicz /-/

 

Wróć

13.08.2017 08:30

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuje

Więcej...

30.09.2014 15:42

Budowa kanalizacji sfinansowana środkami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 30.04.2013 roku do 30.09.2014 roku zrealizowało projekt pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.

Więcej...

28.11.2012 11:10

Zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji - WUKO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/P/37/2012 na zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji.

Więcej...